Home Recommendations

Event Calendar

<<  February 2019  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Login and LogoutRecommendations
Ajánlások döntéshozóknak
Wednesday, 05 January 2011 18:18
 1. A döntéshozás és az energiaigény-szabályozás folyamatosságának biztosítása a tartós, hosszú távú változások elérésének érdekében, például egy program több, rövidtávú célra bontása, amelyek egy választási cikluson belül megvalósíthatók.
 2. A közvetítő szervezetek munkájának támogatása, az energia-felhasználás megváltoztatása érdekében. A közvetítő szervezetek célzott és hatékony energiaigény-szabályozási programok kialakításával és megvalósításával nagymértékben hozzájárulhatnak a változáshoz. A jogszabályok mindezt (anyagi) források biztosításával, intézményi támogatással és ösztönzéssel, az együttműködés és a tapasztalatok megosztásának elősegítésével segíthetik. A közvetítő szervezetek munkája még hatékonyabbá tehető, ha a döntéshozók lehetővé teszik és támogatják, hogy programjaik alkalmazkodjanak a konkrét (helyi) körülményekhez, az energia végfelhasználóinak bevonásával.
 3. A különböző nemzeti döntéshozói és intézményi összefüggések jobb megértésének elősegítése. Fontos megérteni, hogy ezek milyen mértékben korlátozzák vagy segítik a közvetítők döntéshozásban betöltött szerepét.  Számos különböző személy és szervezet támogatja az energia-hatékonyságot. Ezek leghatékonyabb együttműködése különböző módokon valósulhat meg a különböző nemzeti szinteken. Különösen fontos, hogy az európai szintű döntéshozás támogassa a nemzeti politikai és intézményi összefüggések összehasonlítását és teljes körű megértését.
 4. Új intézmények és politikai eszközök létrehozása, vagy a meglévők átalakítása, hogy megfeleljenek az aktuális kihívásoknak. Az eszközök fejlesztésére és az intézményi támogatásra jó példa a tanúsítási módszerek, technológiai megoldások (pl.: mérő és fogyasztás-visszajelző berendezések), új szolgáltatások és nem-fizikai intézmények, úgymint normák és határértékek bevezetése. Hasznosítsuk a kutatási eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat annak érdekében, hogy az adott szokás megváltoztatásában leginkább hatékony intézményt vagy eszközt megtaláljuk!
 5. Fontos jobban megérteni, hogy a különböző projektek és intézkedések hogyan járulnak hozzá a meghatározott célok eléréséhez. A nemzeti döntéshozók számára hasznos lehet a kutatókkal és közvetítőkkel való együttműködés, illetve azok a kutatások, amelyek megmutatják, hogy a jelenlegi erőfeszítések és sikerek hogyan támogatják a politikai célokat. 
 6. Az értékelés ösztönzése a módszeres tanulás és a tudás kapitalizációjának elősegítésére, például az értékelés megfelelő anyagi támogatásával, valamint lehetővé téve az értékelés rugalmas megközelítését és az energia igényoldali szabályozásában a hosszú távú eredmények közzétételét.
 7. A már folyamatban lévő kezdeményezések és különböző szintű változások, valamint a különböző államigazgatási területek közötti szinergiák hasznosítása. Az energia-hatékonysági törekvések hosszú távú programok keretében legyenek finanszírozva, mind nemzeti és helyi szinten, mind pedig szektoronként. A különböző államigazgatási területekhez (pl. egészségügy, oktatás, társadalmi jólét) való kapcsoltság szintén elsődleges. Fontos, hogy a projektek az előzőekben felsorolt programok részeiként működjenek, és ne önálló kezdeményezések legyenek. Az energiapolitikai értékeléseknek tartalmazniuk kell ezen programok eredményeit.
 8. Széleskörű döntéshozói beavatkozások tervezése, figyelmet szentelve azon érintettekre és technológiákra, amelyek gátolhatják a hosszú távú változásokat. Elsősorban azon változásokra irányuló beavatkozásokat célszerű támogatni, amelyek megcélozzák az energiafogyasztás csökkentésének technikai, gazdasági és társadalmi korlátait is.
 9. Az energia-hatékonysági befektetések kiegészítése a szokások megváltoztatását célzó tevékenységekkel. Az új, vagy megújított energia-hatékonysági infrastruktúra előnyei részben elveszhetnek a végfelhasználók bevonása, érdekeltté tétele nélkül. A kutatókkal és közvetítő szervezetekkel való együttműködés során szerzett releváns tapasztalat és tudás segít a támogató tevékenységek kifejlesztésében, és a felhasználói tapasztalatok technológiai tervezésbe történő betáplálásában.
 10. Az energiahatékonysággal kapcsolatos összehasonlító akciókutatások ösztönzése. A döntéshozók hasznára válnak azok a kutatások, amelyek az energia-hatékonysági tevékenységek megszervezésének különböző lehetőségeit mutatják. A kutatás-finanszírozást azon programok támogatásának kell szentelni, amelyek a valós és időszerű problémákat vizsgálnak, ugyanakkor figyelmet szentelne a tanulságok levonásának is, ezzel hozzájárulva az elméleti síkon történő fejlődéshez is.
   
 
Rekomendacijos politikams
Friday, 31 December 2010 13:05
 1. Užtikrinkite tęstinumą formuojant politiką ir vykdant energetines programas, tuo siekiant paremti ilgalaikius pokyčius energetikos sektoriuje. Tęstinumą galite užtikrinti, pavyzdžiui, sudarant trumpalaikius tikslus, kurie pasiekiami per vieną kadenciją.

 2. Palaikykite tarpininkus, kurie dalyvauja ar gali dalyvauti energijos vartojimo elgsenos modelio kaitos procese. Tokie tarpininkai gali ženkliai įtakoti pokyčius, kuriant kryptingą ir veiksmingą paklausos valdymo mechanizmą. Pagalba tarpininkams iš politikos sektoriaus gali būti tiek finansinė, tiek institucinė, tiek iniciatyvinė, kuri skatintų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi. Tarpininkų darbas galėtų būti ypatingai efektyvus, jeigu politika būtų orientuota į tarpininkų integravimą ir palaikymą programose, kuriose galėtų veikti kartu su galutiniu energijos vartotoju.

 3. Nuolat didinkite supratimą apie nacionalinę politiką, institucinę aplinką, ir kaip tarpininkai galėtų prisidėti prie politikos vykdymo. Daug skirtingų žmonių ir organizacijų remia energijos vartojimo efektyvumą. Efektyviai derinant tokius žmones ir organizacijas galima pasiekti puikių rezultatų. Toks derinimas turi būti pritaikytas tam tikroms nacionalinėms aplinkybėms. Europos lygio politikai visų pirma turėtų aktyviai skatinti supratimą apie nacionalinę politiką ir institucinę aplinką.

 4. Sukurkite naujas arba pritaikykite esamas institucijas, taip pat analogiškai pritaikykite politinius instrumentus, kurie padėtų spręsti dabartinius uždavinius. Pagalbinių priemonių pritaikymo pavyzdžiai gali būti: sertifikatų schemos, technologiniai sprendimai (matavimo, reguliavimo įrenginiai), nauji paslaugų teikėjai. Nagrinėkite mokslinių tyrimų rezultatus ir praktinę patirtį tam, kad pritaikytumėte geriausią instrumentą ar institucinę veiklą, kuri labiausiai įtakoja energijos vartotojų elgseną.

 5. Didinkite supratimą apie tai, kaip įvairūs projektai ir intervencijos prisideda prie politikos tikslų įgyvendinimo. Vietiniai politikai, bendradarbiaudami su tarpininkais ir remdamiesi moksliniais tyrimais, kurie rodo kaip dabartinės pastangos ir sėkmė prisideda prie politinių prioritetų, gali turėti nenuginčijamos naudos.  

 6. Skatinkite priemones, kuriomis būtų užtikrinamas sistemingas mokymasis ir mokymosi vertinimas. Pavyzdžiui, viena iš tokių priemonių galėtų būti finansavimo skyrimas įdiegtų priemonių ar programų įvertinimui, kuris turi teigiamos įtakos ilgalaikei energijos paklausai ir politiniams tikslams pasiekti.

 7. Pasinaudokite ryšiais tarp įgyvendinamų iniciatyvų ir pokyčių įvairiais lygiais įvairiose politikos srityse. Energijos vartojimo efektyvumo prioritetai turėtų būti suformuoti ir finansuojami pagal ilgalaikes programas nacionaliniu, vietiniu ir sektorių lygiu. Tokios programos turėtų apjungti skirtingas politikos sritis (sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos). Projektai turėtų būti įtraukiami į tokias programas, o ne į atskiras trumpalaikes iniciatyvas. Į programų rezultatus turi būti atsižvelgiama vertinant energetikos politiką.

 8. Kurkite plataus požiūrio politines intervencijas atkreipiant dėmesį į suinteresuotus tarpininkus ir technologijas, kurios gali trukdyti sėkmingam ilgalaikiam tikslui/pokyčiui pasiekti. Palaikykite nukreiptas į pokyčius intervencijas, kurios tuo pat metu sprendžia technines, ekonomines ir socialines kliūtis, atsirandančias siekiant mažinti energijos vartojimą. 

 9. Energijos vartojimo efektyvumo investiciniuose projektuose numatykite ne tik vartojimo mažinimo bet ir elgsenos keitimo veiklas. Nauda, kuomet diegiama nauja arba atnaujinama energijos efektyvaus vartojimo infrastruktūra, gali būti ribota, jei tame tiesiogiai nedalyvauja galutinis vartotojas. Bendradarbiavimas su suinteresuotais tarpininkais ir mokslinėmis institucijomis yra naudingas tuo, kad yra naudojamasi atitinkamomis žiniomis ir patirtimis, o tuo pačiu kuriama naudinga veiklai aplinka.

 10. Vadovaukitės mokslinių tyrimų lyginamuoju principu siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą. Lyginamasis principas naudingas tuo, kad tyrimai parodo alternatyvas organizuojant veiksmus siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Mokslinių tyrimų finansavimas turėtų būti skiriamas projektams, kurie ne tik sprendžia aktualias problemas, bet ir atspindi projektu įgytą patirtį, kuri prisideda prie teorinių įžvalgų.

 
Politiikkasuosituksia energiatehokkuuden edistämiseen
Friday, 31 December 2010 12:57
 1. Varmista energiatehokkuuspolitiikan jatkuvuus. Näin saadaan aikaan pysyvää muutosta. Pitkän aikavälin muutostavoitteet voi pilkkoa yhden hallituskauden aikana saavutettaviin välitavoitteisiin.

 2. Tue välittäjäorganisaatiota, jotka vaikuttavat energiankulutuksen tapoihin lähellä käyttäjiä. Välittäjäorganisaatiot, kuten alueelliset energiatoimistot sekä kansalaisjärjestöt ja energiapalveluyritykset, vahvistavat energiatehokkuusohjelmia kohdennetuin ja paikallisesti toimivin hankkein. Julkinen valta voi tukea näitä riittävin resurssein, varmistamalla energiatehokkuuteen ohjaava toimintaympäristö sekä kannustamalla projektien vetäjiä yhteistoimintaan ja kokemusten vaihtoon. Välittäjäorganisaatioiden toiminta tehostuu, jos niillä on vapaus muokata hankkeitaan paikallisiin tarpeisiin yhdessä energian käyttäjien kanssa.

 3. Tunnista, miten kansalliset toimintaympäristöt auttavat tai estävät välittäjäorganisaatioiden työtä energiatehokkuuspolitiikan toteuttamisessa. Energiatehokkuutta edistävät monet erilaiset ihmiset ja organisaatiot. Paras tapa yhdistää näitä voimia voi vaihdella maittain. Euroopan tason politiikan tekijät tarvitsevat vertailevaa tietoa kansallisista poliittisista ja institutionaalisista toimintaympäristöistä.

 4. Kehitä uusia tai sopeuta vanhoja instituutioita ja ohjauskeinoja tämän hetken haasteisiin. Energian käyttötapoja muuttamalla voidaan säästää paljon energiaa, mutta tueksi tarvitaan sertifiointihankkeita, teknisiä ratkaisuja kuten helppokäyttöisiä energiankulutusmittareita, uusia palveluntarjoajia ja aineettomia instituutioita kuten uusia normeja ja arvoja. Hyödynnä tutkimustuloksia oikeiden ratkaisujen löytämiseen kullekin toivotulle käyttäytymismuutokselle.

 5. Syvennä ymmärrystä siitä, miten erilaiset hankkeet ja interventiot tukevat energiatehokkuuspolitiikan päämääriä. Kansallisessa energiatehokkuuspolitiikassa voidaan hyötyä tutkimuksesta, joka osoittaa, miten eri tasoiset nykytoimet tukevat kansallisia tavoitteita. Näitä asioita on hyvä tutkia yhteistyössä välittäjäorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

 6. Kannusta systemaattista oppimista tukevaan arviointiin. Osaamispääomaa voidaan vahvistaa varmistamalla arviointiin suunnatut määrärahat, tukemalla oppimista edistävää – jatkuvaa – arviointia sekä tekemällä pitkän aikavälin saavutukset näkyviksi.

 7. Hyödynnä synergioita eri hankkeiden, eri tasojen ja eri politiikan lohkojen välillä. Energiatehokkuutta on edistettävä pitkän aikavälin ohjelmilla niin kansallisella, paikallisella kuin eri toimialojen tasolla sekä hallinnonalojen välillä. Energiatehokkuus voi myös edistää esimerkiksi aluepolitiikan, opetuksen, terveyden tai sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteita. Yksittäisistä aloitteista ja hankkeista tulisi koota suurempia ohjelmia. Näiden saavutukset tulisi ottaa huomioon energiapolitiikan arvioinneissa.

 8. Suunnittele politiikkainterventiot laaja-alaisesti. Energiatehokkuuden ohjauksen tulisi samanaikaisesti tarttua energiankulutuksen vähentämisen teknisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin esteisiin.

 9. Täydennä energiatehokkuusinvestointihankkeita käyttötapojen ohjauksella. Energiatehokkaiden teknisten ratkaisujen hyödyt saattavat valua hukkaan ellei käyttäjiä saada mukaan. Yhteistyö välittäjäorganisaatioiden ja tutkijoiden kanssa tuo hankesuunnitteluun kokemusta ja tietoa, joiden avulla voidaan tukea teknisiä muutoksia ja antaa käyttäjäpalautetta teknisten ratkaisujen kehitykseen.

 10. Kannusta vertailevaan toimintatutkimukseen energiatehokkuuden edistämisestä. Politiikan keinovalikoima laajenee, kun tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja edistää energiatehokkuutta. Tutkimusrahoitusta tulisi suunnata hankkeisiin, jotka tarttuvat tosielämän ajankohtaisiin ongelmiin, mutta joissa myös reflektoidaan hyviä ja huonoja kokemuksia ja näin tuotetaan uusia teoreettisia näkemyksiä.

 

 
Συστάσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής
Monday, 27 December 2010 13:31

1.    Εξασφαλίστε συνέχεια στα προγράμματα πολιτικής και ενεργειακής ζήτησης ώστε οι αλλαγές να γίνουν βιώσιμες και να υποστηρίξουν μακροχρόνιες αλλαγές, για παράδειγμα, σπάζοντάς τα σε βραχυπρόθεσμους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διάρκειας μιας εκλογικής θητείας

2.    Υποστηρίξτε τη δουλειά των ενδιάμεσων φορέων στο χώρο της ενέργειας που στοχεύει στην αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης ενέργειας. Οι ενδιάμεσοι φορείς στο χώρο της ενέργειας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά προς την κατεύθυνση της αλλαγής αναπτύσσοντας στοχευμένα και αποτελεσματικά έργα διαχείρισης της ζήτησης. Οι πολιτικές μπορούν να τα υποστηρίξουν παρέχοντας πόρους (οικονομικούς), θεσμική στήριξη και κίνητρα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών. Η δουλειά των ενδιάμεσων γίνεται πιο αποτελεσματική όταν οι πολιτικές επιτρέπουν και υποστηρίζουν την προσαρμογή των προγραμμάτων τους σε ειδικά πλαίσια και στην αλληλεπίδραση με τελικούς χρήστες ενέργειας.   

3.    Κατανοήστε καλύτερα τα διάφορα πλαίσια εθνικής πολιτικής και θεσμικών πλαισίων και πώς αυτά εμποδίζουν ή επιτρέπουν στους ενδιάμεσους να συνεισφέρουν στις πολιτικές. Πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι και οργανισμοί προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι αποτελεσματικοί συνδυασμοί αυτών των ανθρώπων και οργανισμών μπορεί να είναι διαφορετικοί σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα οι φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ενθαρρύνουν συγκριτική κατανόηση των εθνικών πολιτικών και των θεσμικών πλαισίων. 

4.    Δημιουργήστε νέους ή προσαρμόστε υφιστάμενους θεσμούς και όργανα πολιτικής για να ανταποκριθείτε στις τρέχουσες προκλήσεις. Παραδείγματα υποστηρικτικών θεσμών και οργάνων είναι τα ενεργειακά πιστοποιητικά, τεχνολογικές λύσεις (π.χ. μετρητικές συσκευές και συσκευές καταγραφής της κατανάλωσης), νέοι πάροχοι υπηρεσιών και θεσμοί όπως νόρμες και αξίες. Χρησιμοποιήστε τα ερευνητικά ευρήματα και τις πρακτικές εμπειρίες για να βρείτε ποιος είναι ο καταλληλότερος θεσμός ή όργανο για τη στοχευμένη αλλαγή συμπεριφοράς.     

5.    Κατανοήστε καλύτερα πώς τα διαφορετικά έργα και επεμβάσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των πολιτικών στόχων. Οι φορείς χάραξης εθνικής πολιτικής επωφελούνται από την έρευνα που καταδεικνύει πώς οι τρέχουσες προσπάθειες και επιτυχίες συνεισφέρουν στις πολιτκές προτεραιότητας και από τη στενή αλληλεπίδρασή τους με ερευνητές και ενδιαμέσους. 

6.    Ενθαρρύνετε την αξιολόγηση ώστε να διασφαλιστεί συστηματική μάθηση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης, για παράδειγμα παρέχοντας επαρκή χρηματοδότηση για αξιολόγηση, επιτρέποντας έτσι μια ευέλικτη προσέγγιση για την αξιολόγηση και επικοινωνία μακροπρόθεσμων επιτευγμάνων διαχείρισης της ζήτησης.

7.    Χρησιμοποιήστε συνέργειες μεταξύ πρωτοβουλιών και αλλαγών που συντελούνται σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τομείς πολιτικής. Οι προτεραιότητες εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να πλαισιώνονται και να χρηματοδοτούνται από μακροπρόθεσμα προγράμματα σε εθνικό, τοπικό και τομεακό επίπεδο και να συνδέουν διαφορετικούς τομείς πολιτικής, π.χ. υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική ευημερία. Τα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα και να μην αποτελούν αυτόνομες πρωτοβουλίες. Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αξιολογήσεις ενεργειακής πολιτικής.

8.    Σχεδιάστε πολιτικές επεμβάσεις με ευρεία εστίαση, προσέχοντας τους εμπλεκομένους και τις τεχμολογίες που μπορεί να παρεμποδίσουν την επιτυχή, μακροπρόθεσμη αλλαγή. Υποστηρίξτε τις επεμβάσεις που ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. 

9.    Συμπληρώστε τα επενδυτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας με δραστηριότητες αλλαγής της συμπεριφοράς. Τα οφέλη από νέες ή ανακαινισμένες υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να χαθούν εν μέρει αν δεν υπάρξει δέσμευση από την πλευρά των τελικών καταναλωτών. Η συνεργασία με ενδιαμέσους και ερευνητές προσθέτει γνώσεις και εμεπιρία ώστε να αναπτυχθούν υποστηρικτικές ενέργειες και να τροφοδοτηθούν οι εμπειρίες των χρηστών στον τεχνολογικό σχεδιασμό.

10.    Ενθαρρύνετε τη συγκριτική έρευνα δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Οι φορείς χάραξης πολιτικής επωφελούνται από την έρευνα που καταδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Η χρηματοδότηση της έρευνας πρέπει να διατίθεται για έργα που απευθύνουν καθημερινά και επίκαιρα προβλήματα, αλλά επίσης αντανακλούν προηγούμενα διδάγματα και έτσι συμβάλλουν σην απόκτηση πιο θεωρητικών γνώσεων.


 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Changing Behaviour. The European Commission (EC) is not responsible for information presented on this website. The information on this website
does not represent the official viewpoint of the European Commission. Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.